Serveis: Administració de Comunitats de Propietaris

Vol vendre o llogar la seva propietat?

A Global Habitat ens ocupem de vendre o llogar el seu immoble amb les condicions més avantatjoses per a vostè.

Administració de Comunitats de Propietaris

Global Habitat ofereix a les Comunitats de Propietaris un servei basat en la gestió eficient del manteniment de la finca i del funcionament de la comunitat, així com en el control econòmic i administratiu rigorós i transparent. També posem a disposició de les Comunitats una sala de reunions totalment equipada al nostre local de Sant Julià de Lòria, per a la celebració d’assemblees i altres necessitats puntuals.

El nostre servei d’Administració de Comunitats de Propietaris inclou les següents funcions:

Gestió de la Comunitat i de l’immoble

 • Convocatòria d’assemblees. Coordinació, assistència i redacció d’actes.
 • Gestió d’obres, reparacions i incidències a les zones de la Comunitat. Contractació dels serveis professionals que s’escaiguin en cada cas (calefactor, lampista, fuster, manteniment d’ascensors, etc.) i supervisió dels treballs.
 • Control de serveis bàsics de subministrament.
 • Contractació de pòlisses d’assegurances i gestió de cobertures.
 • La realització d’altres funcions que per llei i/o estatuts de la comunitat siguin atribuïbles a l´administrador.
 • Assessorament permanent i atenció personalitzada dins l’horari d’obertura de les nostres oficines.

Gestió comptable  i fiscal

 • Comptabilitat aplicant el pla general de comptabilitat, decret de M.I. Govern del 23 de juliol de 2008.
 • Presentació d’Estat de Comptes Anual.
 • Gestió bancària de les quotes de la comunitat i de derrames extraordinàries.
 • Pagament de subministraments, manteniments, reparacions i altres factures de compres i serveis.
 • Gestió d’impagats.
 • Gestió Fiscal. Elaboració i presentació de liquidacions d’impostos.
Global Habitat local d'oficines a Sant Julià de Lòria
Global Habitat exterior del local d'oficines a Sant Julià de Lòria
Global Habitat sala de reunions a les oficines de Sant Julià de Lòria