Serveis: Gestió d'Immobles

Vol vendre o llogar la seva propietat?

A Global Habitat ens ocupem de vendre o llogar el seu immoble amb les condicions més avantatjoses per a vostè.

Gestió d’immobles i d’arrendaments

El nostre equip d’agents immobiliaris compta amb una dilatada experiència en la gestió d’arrendaments i l’administració de finques. Oferim un servei professional i eficient, orientat a optimitzar el valor i a assolir el major rendiment possible del patrimoni dels nostres clients.

Oferim tant als propietaris com als arrendataris dels immobles que gestionem una atenció propera i personalitzada.

Eficiència i sostenibilitat

A Global Habitat apliquem les tecnologies més avançades per difondre el nostre catàleg de propietats i adoptem les solucions que ens aporten la màxima eficiència i comoditat per als usuaris i que ens permeten dur a terme la nostra activitat de la manera més sostenible des del punt de vista ambiental.

El nostre catàleg es pot consultar permanentment a les nostres oficines de Sant Julià de Lòria i al punt d’informació virtual d’Andorra la Vella.

El nostre catàleg es pot consultar permanentment a la pàgina web www.globalhabitat.ad. També està disponible tots els dies de la setmana, les 24 hores del dia, en les proximitats de les nostres oficines de Sant Julià de Lòria i del punt d’informació virtual d’Andorra la Vella.

La utilització de dispositius CHAtU ens ha permès crear una xarxa inalàmbrica local a cadascuna de les localitzacions, a la que poden connectar-se els usuaris amb el seu dispositiu mòbil per a accedir i consultar el catàleg de propietats que es troba emmagatzemat al mateix dispositiu. Aquest sistema d’informació aporta dos grans avantatges: el primer és que els usuaris no necessiten disposar de connexió a internet ni cobertura telefònica al mòbil per a accedir al catàleg i el segon és que poden accedir a la informació fora de l’horari d’obertura de les nostres oficines.

Global Habitat local d'oficines a Sant Julià de Lòria
Global Habitat exterior del local d'oficines a Sant Julià de Lòria

Els nostres serveis de gestió d’immobles

Administració

 • Emissió i cobrament de rebuts als inquilins.
 • Gestió d’impagaments.
 • Liquidacions als propietaris.
 • Manteniment preventiu de l’immoble i gestió de reparacions, obres i incidències.
 • Control i gestió del venciment de contractes.
 • Revisió de l’immoble i liquidació de fiances a la finalització de contractes o a la renúncia.
 • Comunitat de Propietaris: seguiment d’actes i pagament de quotes i derrames.
 • Presentació de l’estat de comptes de la comunitat.
 • Presentació del pressupost anual. Prorrateig

Gestió comercial

 • Publicitat de l’immoble.
 • Captació i selecció de llogaters.
 • Redacció i gestió de contractes d’arrendament.
 • Gestió de garanties, avals i fiances.
 • Assessorament per a la fidelització de llogaters.

Gestió Comptable i fiscal

 • Elaboració i presentació de liquidacions d’impostos.
 • Presentació de comptes a Govern